Jeremia 44:13

Jeremia 44:13 N11NN

Eg vil straffa dei som bur i Egypt, slik eg straffa Jerusalem, med sverd og svolt og pest.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del