Jeremia 43:10

Jeremia 43:10 N11NN

Du skal seia til dei: Så seier HERREN over hærskarane, Israels Gud: Sjå, no sender eg bod og hentar kong Nebukadnesar av Babel, tenaren min. Eg skal setja hans trone over desse steinane som du har grave ned, og han skal slå tronhimmelen sin opp over dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del