Jeremia 10:1

Jeremia 10:1 N11NN

Høyr ordet som HERREN talar til dykk, Israels hus.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del