Jesaja 65:24

Jesaja 65:24 N11NN

Før dei ropar, skal eg svara, medan dei enno talar, vil eg høyra.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del