Jesaja 1:23

Jesaja 1:23 N11NN

Stormennene dine er opprørarar, dei held lag med tjuvar. Alle elskar stikkpengar og jagar etter gåver. Dei forsvarar ikkje den farlause og fører ikkje enkjers sak.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del