Haggai 1:9

Haggai 1:9 N11NN

De ventar mykje, men sjå, det blir lite. De får avlinga i hus, men eg blæs henne bort. Kvifor? seier HERREN over hærskarane. Fordi mitt hus ligg i røys medan de har det travelt med dykkar eigne hus.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del