Haggai 1:5

Haggai 1:5 N11NN

Men no seier HERREN over hærskarane: Gjev akt på vegane dykkar!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del