Haggai 1:4

Haggai 1:4 N11NN

Er det tid for dykk til å bu i bordkledde hus så lenge dette huset ligg i røys?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del