Haggai 1:10

Haggai 1:10 N11NN

Difor held himmelen dogga tilbake, og jorda held grøda tilbake.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del