Habakkuk 2:20

Habakkuk 2:20 N11NN

HERREN er i sitt heilage tempel; ver stille for han, heile jorda!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del