1. Mosebok 26:22

1. Mosebok 26:22 N11NN

Så drog han derifrå og grov endå ein brønn. Den vart det ingen strid om. Difor kalla Isak han Rehobot og sa: «No har HERREN gjeve oss nok rom, så vi kan vera fruktbare i landet.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del