1. Mosebok 26:11

1. Mosebok 26:11 N11NN

Så gav Abimelek heile folket dette påbodet: «Den som rører denne mannen eller kona hans, skal døy.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del