Esra 1:6

Esra 1:6 N11NN

Alle grannane støtta dei med sølvkar og gull, gods, buskap og andre verdfulle ting. Dei kom òg med frivillige gåver.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del