Esra 1:4

Esra 1:4 N11NN

Alle som er att, kvar dei så held til som innflyttarar, skal få hjelp av dei som bur på staden. Dei skal få sølv og gull, gods og buskap og dessutan frivillige gåver til Guds hus i Jerusalem.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del