Esra 1:11

Esra 1:11 N11NN

Til saman var det 5400 kar av gull og sølv. Alt dette hadde Sjesjbassar med seg då dei bortførte fór opp frå Babel til Jerusalem.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del