Esekiel 13:12

Esekiel 13:12 N11NN

Så fell veggen. Vil dei ikkje då seia til dykk: «Kvar vart det av kalken som de strauk på?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del