Ester 5:9

Ester 5:9 N11NN

Den dagen gjekk Haman glad og fornøgd derifrå. Men då han fekk sjå at Mordekai, som sat i slottsporten, korkje reiste seg eller var redd han, vart Haman fylt av sinne mot han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del