Ester 5:4

Ester 5:4 N11NN

Ester svara: «Om kongen finn det for godt, ville eg gjerne at kongen og Haman i dag skulle koma til festen eg vil halda for han.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del