Forkynnaren 7:6

Forkynnaren 7:6 N11NN

Som tornebuskar sprakar under gryta, slik lyder det når dåren ler. Dette òg er fåfengt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del