Forkynnaren 11:6

Forkynnaren 11:6 N11NN

Så ditt såkorn om morgonen, og lat ikkje handa kvila mot kveld. Du veit då ikkje kva som vil lukkast, det eine eller det andre, eller om begge delar er like gode.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynnaren 11:6