Daniel 3:4

Daniel 3:4 N11NN

ropa herolden med høg røyst: «Slik lyder påbodet til dykk folk og nasjonar og tungemål
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:4