Daniel 3:30

Daniel 3:30 N11NN

Og kongen gav Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høge stillingar i provinsen Babel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:30