Daniel 3:12

Daniel 3:12 N11NN

Det er nokre jødiske menn her som du har sett til å styra provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Desse mennene bryr seg ikkje om påbodet ditt, konge. Dei dyrkar ikkje din gud og tilbed ikkje statuen som du har sett opp.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:12