Daniel 3:1

Daniel 3:1 N11NN

Kong Nebukadnesar laga ein statue av gull, seksti alner høg og seks alner brei, og sette han opp i Dura-dalen i provinsen Babel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del