Amos 6:6

Amos 6:6 N11NN

Dei drikk vin av offerskåler og salvar seg med den finaste olje, men lid ikkje under Josefs samanbrot.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del