2. Tessalonikar 3
N11NN

2. Tessalonikar 3

3
Ønske om forbøn
1 # Rom 15,30+; Ef 6,18f Til slutt, sysken, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og haldast i ære, liksom hos dykk! 2Og be om at vi må bli berga frå vrange og vonde menneske – for det er ikkje alle som trur. 3#Joh 17,15; 1 Kor 1,9; 10,13; 1 Tess 5,24 Men Herren er trufast, han skal styrkja dykk og vara dykk frå det vonde. 4Og i Herren har vi den tillit til dykk at de gjer og kjem til å gjera det vi byd dykk. 5Gjev Herren må leia hjartet dykkar fram til Guds kjærleik og Kristi tolmod!
Mot uorden og ulydnad
6 # Matt 18,17; Rom 16,17+; 1 Tess 4,1 # 3,6 de fekk Svært mange handskrifter har «dei fekk». Vi byd dykk, sysken, i Herren Jesu Kristi namn, at de held dykk unna alle sysken som ikkje held orden på livet sitt og ikkje retter seg etter den overleveringa de fekk av oss. 7#1 Kor 4,16; 11,1; Fil 3,17; 1 Tess 1,6 De veit sjølve korleis de må leva om de vil likna oss. For vi levde ikkje eit latmannsliv hos dykk, 8#1 Tess 2,9 og vi åt ikkje vårt brød hos nokon utan å betala. Vi arbeidde natt og dag; vi streva og sleit så vi ikkje skulle vera ei bør for nokon av dykk. 9#Matt 10,10; 1 Kor 9,6ff; 1 Tess 1,6 Vi har nok full rett til livsopphald, men vi ville gje dykk eit føredøme så de kunne etterlikna oss. 10#1 Mos 3,19 For då vi var hos dykk, gav vi dykk dette påbodet: Den som ikkje vil arbeida, skal heller ikkje eta. 11#1 Tim 5,13 Men no høyrer vi at somme av dykk ikkje held orden på livet sitt; dei passar ikkje arbeidet sitt, dei berre går og driv. 12#1 Tess 4,11 Slike folk byd og formanar vi i Herren Jesu Kristi namn at dei skal arbeida i det stille og eta sitt eige brød.
13 # Gal 6,9 Men de, sysken, bli ikkje trøytte av å gjera det som rett og godt er! 14#1 Kor 5,9.11; 2 Tess 3,6 Og er det nokon som ikkje vil retta seg etter det vi har sagt i dette brevet, skal de merka dykk kven det er. Ha ikkje noko med han å gjera, så han ser si skam. 15#Gal 6,1 Men hald han ikkje for ein fiende; tal han til rette som ein bror.
Sluttord
16 # Rom 15,33; 1 Tess 5,23 Må fredens Herre sjølv gje dykk fred, alltid og på alle måtar. Herren vere med dykk alle!
17 # 3,17 skriv … med mi eiga hand Paulus skreiv til vanleg ikkje breva sine sjølv, men dikterte dei til skrivarar. Her legg han til noko med eiga hand. Jf. 1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4,18; Filem 19. Eg, Paulus, skriv denne helsinga med mi eiga hand. Dette er kjennemerket i kvart brev. Slik er mi handskrift.
18Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykk alle!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.