2. Krønikebok 11

11
Rehabeam styrkjer kongedømet sitt
1 # 1 Kong 12,21–24 Så snart Rehabeam var komen til Jerusalem, samla han Judas og Benjamins hus, hundre og åtti tusen utvalde krigarar. Dei skulle strida mot Israel og vinna kongsmakta tilbake for Rehabeam.
2Då kom Herrens ord til gudsmannen Sjemaja: 3«Sei til Juda-kongen Rehabeam, son til Salomo, og til alle israelittane i Juda og Benjamin: 4Så seier Herren: De skal ikkje fara opp og strida mot brørne dykkar. Far heim att, kvar til sitt hus! For det som har hendt, er kome frå meg.» Då lydde dei Herrens ord; dei snudde og gjekk ikkje mot Jeroboam.
5 # 14,6 Rehabeam vart buande i Jerusalem, og han bygde ut nokre byar i Juda til festningsbyar. 6Såleis bygde han Betlehem, Etam og Tekoa, 7Bet-Sur, Soko og Adullam, 8Gat, Maresja og Sif, 9Adorajim, Lakisj og Aseka, 10Sora, Ajjalon og Hebron. Desse festningsbyane låg i Juda og Benjamin. 11Han gjorde festningane sterke, sette inn kommandantar og gav dei lager med mat, olje og vin. 12Kvar einskild by utstyrte han med skjold og spyd. Slik gjorde han dei svært sterke. Juda og Benjamin høyrde han til.
13Prestane og levittane i heile Israel kom frå alle kantar av landet og steig fram for Rehabeam. 14#13,9 Levittane forlét beitemark og eigedom og drog til Juda og Jerusalem fordi Jeroboam og sønene hans hindra dei i å gjera presteteneste for Herren. 15#1 Kong 12,31ff#11,15 bukkane truleg utskorne eller støypte bilete av ånder som dei ofra til. Jf. 3 Mos 17,7. kalvane Jf. 2 Mos 32,4. Han sette inn andre prestar på offerhaugane, for bukkane og kalvane som han hadde laga. 16Med prestane og levittane følgde alle dei som hadde lagt seg på hjartet å søkja Israels Gud. Frå alle Israel-stammane kom dei til Jerusalem for å ofra til Herren, sine fedrars Gud. 17Dei styrkte kongedømet i Juda og sikra makta for Rehabeam, son til Salomo, i tre år. For i tre år følgde dei vegane til David og Salomo.
18 # 1 Sam 16,6; 17,13 Rehabeam tok Mahalat til kone. Ho var dotter til Jerimot, son til David, og Abihajil, dotter til Eliab, son til Isai. 19Ho fødde han sønene Je'usj, Sjemarja og Saham. 20Sidan tok han Maaka, dotter til Absalom, til kone. Ho fødde han Abia, Attai, Sisa og Sjelomit. 21Rehabeam heldt meir av Maaka, dotter til Absalom, enn av alle dei andre konene og følgjekonene sine. I alt hadde han atten koner og seksti følgjekoner. Og han fekk tjueåtte søner og seksti døtrer. 22Rehabeam sette Abia, son til Maaka, til overhovud og leiar mellom brørne, for han tenkte å gjera han til konge. 23Men han var klok nok til å spreia sønene sine over heile Juda og Benjamin, i alle festningsbyane der. Han gav dei rikeleg med mat og skaffa dei mange koner.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring