2. Samuelsbok 15:4

2. Samuelsbok 15:4 N11NN

Og så sa han: «Gjev dei ville setja meg til dommar i landet! Då kunne alle som hadde ei trette eller ei sak, koma til meg, og eg skulle hjelpa dei til å få sin rett.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del