2. Samuelsbok 15:36

2. Samuelsbok 15:36 N11NN

Begge sønene deira, Ahimaas, son til Sadok, og Jonatan, son til Abjatar, er der saman med dei. Med dei skal de senda bod til meg om alt de får høyra.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del