2. Korintar 1:1

2. Korintar 1:1 N11NN

Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og Timoteus, vår bror, helsar Guds forsamling i Korint og alle dei heilage i heile Akaia
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korintar 1:1