1. Tessalonikar 3

3
1 # Apg 17,15 Då vi ikkje kunne halda dette ut lenger, ville vi heller vera att åleine i Aten, 2#1 Tim 1,2+#3,2 Guds medarbeidar Andre handskrifter har «Guds tenar». og vi sende Timoteus til dykk, vår bror og Guds medarbeidar i tenesta for Kristi evangelium. Han skulle styrkja dykk i trua og setja mot i dykk, 3#2 Tim 3,12 så ingen skulle vakla under denne motgangen. For de veit sjølve at dette er lagt på oss. 4#Apg 14,22 Då vi var hos dykk, sa vi på førehand at vi kom til å møta motgang, og som de veit, gjekk det slik. 5#Fil 2,16 Og fordi eg ikkje heldt det ut lenger, sende eg han av stad for å få vita korleis det stod til med trua dykkar, om freistaren hadde greidd å freista dykk så arbeidet vårt var nyttelaust.
6 # Apg 18,5 Men no er Timoteus nett attkomen frå dykk med godt nytt om dykkar tru og kjærleik. Han fortel at de alltid minnest oss med glede og lengtar etter å sjå oss att, liksom vi lengtar etter dykk. 7Slik har vi no, sysken, vorte trøysta ved dykkar tru i all vår motgang og naud. 8Og no lever vi, når de står faste i Herren. 9Korleis kan vi så takka Gud for dykk som vi burde, takka for all den gleda som fyller oss for Guds andlet, den gleda som de har gjeve oss? 10#2,17 Natt og dag bed vi inderleg om å få sjå dykk att, andlet til andlet, og bøta på det som enno manglar i trua dykkar.
11Må Gud sjølv, vår Far, og Jesus, vår Herre, styra vår veg til dykk! 12#4,10; 2 Tess 1,3 Og måtte Herren la dykkar kjærleik til kvarandre og til alle menneske få veksa og bli overstrøymande rik, slik som vår kjærleik til dykk! 13#1 Kor 1,8; Fil 1,10; 2 Tess 1,7.10#3,13 alle sine heilage her englane. Amen Ordet manglar i mange handskrifter. Slik skal han styrkja hjarta dykkar, så de skal stå ulastelege og heilage for Gud, vår Far, når vår Herre Jesus kjem med alle sine heilage. {{Amen.}}

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring