1. Peter 4
N11NN

1. Peter 4

4
1 # Rom 6,2.7; 1 Pet 2,21 Når Kristus no har lide i kroppen, skal de væpna dykk med denne tanken: Den som har lide i kroppen, har gjort seg ferdig med synda. 2#2 Kor 5,15; 1 Joh 2,16f Difor skal du ikkje lenger leva etter menneskelege lyster, men etter Guds vilje den stunda du har att å leva i kroppen. 3#Ef 2,2f; Tit 3,3 Det er nok at de tidlegare har levd slik heidningane vil, i skamløyse og lyst, i festing, drikk og svir og i avskyeleg avgudsdyrking. 4No undrar dei seg over at de ikkje lenger kastar dykk ut i denne straumen av utskeiingar saman med dei, og dei spottar dykk. 5#Joh 5,22; Apg 10,42; 17,31; Rom 14,9f; 2 Tim 4,1 Men dei skal gjera rekneskap for han som står ferdig til å dømma levande og døde. 6Difor vart evangeliet forkynt for dei døde òg, for at dei som i kroppen vart dømde slik menneske blir dømde, ved Anden skulle leva, slik Gud lever.
7 # Rom 13,11f; 1 Kor 7,29; 10,11; 1 Joh 2,18 Enden på alle ting er nær. Ver difor sindige og edrue, så de kan be. 8#Ordt 10,12; Jak 5,20 Og ha framfor alt inderleg kjærleik til kvarandre, for kjærleiken løyner ei mengd med synder. 9#Hebr 13,2 Ver gjestfrie mot kvarandre utan å klaga.
10 # Luk 12,42; 1 Kor 12,4ff+ Ten kvarandre, kvar og ein med den nådegåva han har fått, som gode forvaltarar av Guds mangfaldige nåde. 11#Joh 12,50; Rom 12,7; 1 Kor 10,31#4,11 Amen hebr. for «det står fast», «det er visst og sant». =amen. Den som talar, må tala som Guds ord. Og den som tener, må tena med den styrke Gud gjev. Slik skal Gud i eitt og alt få ære, ved Jesus Kristus. Han tilhøyrer herlegdomen og makta i all æve! Amen.
Når ein kristen lid
12 # 4,12 eldprøva når trua blir prøvd gjennom lidingar. Jf. 1,6. Mine kjære! Undra dykk ikkje over den eldprøva de må igjennom, som om det hende dykk noko uventa. 13#Apg 5,41; Rom 8,17; Kol 1,24 Men i same mon som de får del i Kristi lidingar, skal de gleda dykk, så de òg kan jubla av glede når han openberrar seg i sin herlegdom. 14#Matt 5,11; 1 Pet 2,20 Sæle er de når dei spottar dykk for Kristi namn skuld, for Guds Ande, herlegdomens Ande, kviler over dykk. 15Sjå berre til at ingen av dykk må lida straff som mordar, tjuv eller ugjerningsmann, eller for å ha blanda seg opp i sakene til andre. 16#Apg 11,26; Fil 1,20 Men lid nokon fordi han er ein kristen, skal han ikkje skjemmast, men prisa Gud for dette namnet.
17 # Jer 25,29; Esek 9,6; Luk 23,31 For no er tida komen då dommen skal ta til, og han skal ta til med Guds hus. Men kjem dommen over oss først, kva ende skal så dei få som er ulydige mot Guds evangelium? 18#Ordt 11,31Og er det vanskeleg for den rettferdige å bli frelst, korleis skal det då gå den ugudelege og syndaren? 19#Sal 31,6; Luk 23,46 Difor skal dei som lid etter Guds vilje, overgje si sjel til den trufaste Skaparen og gjera det gode.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.