1. Tessalonikar 4:9

1. Tessalonikar 4:9 N11NN

Om syskenkjærleiken treng vi ikkje skriva til dykk, for de har sjølve lært av Gud å elska kvarandre.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del