1. Tessalonikar 4:4

1. Tessalonikar 4:4 N11NN

Kvar og ein skal vita å vinna seg si eiga kone i heilagdom og ære
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Tessalonikar 4:4