1. Tessalonikar 4:17

1. Tessalonikar 4:17 N11NN

Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Tessalonikar 4:17