1. Samuelsbok 7:14

1. Samuelsbok 7:14 N11NN

Dei byane som filistrane hadde teke frå Israel, kom under Israel att, heilt frå Ekron til Gat. Også områda ikring dei tok Israel tilbake frå filistrane. Mellom Israel og amorittane var det òg fred.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del