1. Samuelsbok 15:34

1. Samuelsbok 15:34 N11NN

Deretter gjekk Samuel til Rama, og Saul drog heim att til Sauls Gibea.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del