1. Samuelsbok 10:25

1. Samuelsbok 10:25 N11NN

Så kunngjorde Samuel kongelova for folket. Han skreiv henne opp i ei bok som han la ned for HERRENS andlet. Sidan sende han folket heim, kvar til sitt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del