1. Johannes 5:17

1. Johannes 5:17 N11NN

All urett er synd, men ikkje all synd fører til død.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del