1. Johannes 5:15

1. Johannes 5:15 N11NN

Og når vi veit at han høyrer oss, same kva vi bed om, då veit vi òg at vi alt har det vi har bede han om.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

1. Johannes 5:15

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Johannes 5:15