1. Johannes 5:14

1. Johannes 5:14 N11NN

Og denne frimodige tilliten har vi til han: at han høyrer oss når vi bed om noko som er etter hans vilje.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

1. Johannes 5:14

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Johannes 5:14