1. Korintar 11:9

1. Korintar 11:9 N11NN

Mannen vart heller ikkje skapt for kvinna skuld, men kvinna for mannen skuld.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del