1. Korintar 11:7

1. Korintar 11:7 N11NN

Men mannen skal ikkje ha noko på hovudet, for han er Guds bilete og ære. Men kvinna er mannens ære.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del