1. Korintar 11:34

1. Korintar 11:34 N11NN

Er nokon svolten, får han eta heime, så ikkje samkomene dykkar skal føra dom over dykk. Om dei andre sakene skal eg gje forskrifter når eg kjem.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del