1. Korintar 11:29

1. Korintar 11:29 N11NN

For den som et og drikk utan tanke for Herrens kropp, han et og drikk seg sjølv til doms.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del