1. Korintar 11:25

1. Korintar 11:25 N11NN

Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til minne om meg!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korintar 11:25