1. Korintar 11:22

1. Korintar 11:22 N11NN

Har de ikkje hus så de kan eta og drikka heime? Eller foraktar de Guds forsamling og lèt dei som ikkje har noko, sitja med skam? Kva skal eg seia til dette? Skal eg rosa dykk? Nei, for dette rosar eg dykk ikkje!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del