1. Korintar 11:14

1. Korintar 11:14 N11NN

Lærer ikkje sjølve naturen dykk at det er ei vanære for mannen å ha langt hår
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del