1. Krønikebok 17:8

1. Krønikebok 17:8 N11NN

Eg var med deg kvar du gjekk, og utrydda alle fiendane dine for deg. Eg har gjort namnet ditt stort, som namnet til dei største på jorda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del