1. Krønikebok 16:41

1. Krønikebok 16:41 N11NN

Saman med dei skulle Heman og Jedutun og dei andre utvalde som er nemnde med namn, prisa HERREN og seia: «Evig varer hans miskunn!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del